Immigration Services Vietnam | Vietnam Visa

Pages Navigation Menu

Vietnam Visa

Đặt Trực Tuyến

booking visa vietnam

Dịch vụ xe cổ

classic car tour

Gia Hạn Visa

Vietnam Visa Extension

Dịch vụ thị thực

Lệ Phí Xuất Nhập Cảnh Tại Việt Nam

Posted by on Sep 28, 2017 in tags | 0 comments

    MỨC THU ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI VIÊT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TT Description Fee 1  Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD 2  Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:    A/  Loại có giá trị đến 03 tháng 50...

Read More

Visa DL

Posted by on Jun 17, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Visa DL là gì? - DL là viết tắt của “Du Lich” – (Tourism), visa DL được cấp cho khách du lịch nước ngoài. Thời hạn không quá 03 tháng nhưng người nước ngoài có hộ chiếu Hoa Kỳ, tùy...

Read More

VISA ĐT

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa ĐT  1- Visa ĐT - thị thực ký hiệu ĐT ( Sau gọi tắt là Visa ĐT ) là thị...

Read More

VISAS TT, VR

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

Visa TT – Visa VR 1 – Các loại thị thực : - Visa TT : Thị thực ký...

Read More

DH Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

       1- Thị thực ký hiệu DH là gì ? DH là viết tắt của “Du Học”,...

Read More

VISA: NN1, NN2, NN3

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA NN1, VISA NN2, VISA NN3 1- Các loại thị thực: - Visa NN1: Thị thực ký...

Read More

VISA LV2

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

VISA LV2 1 1. Visa LV2 – Thị thực ký hiệu LV2 (sau goi tắt là Visa LV2 )...

Read More

VISA LĐ

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

1. Visa LĐ – Thị thực ký hiệu LĐ (sau gọi tắt là visa LĐ ) là thị thực...

Read More

DN Visa

Posted by on Feb 26, 2015 in Visa Services | 0 comments

        1- Thị thực ký hiệu DN là gì? DN viết tắt của “Doanh...

Read More
DMCA.com Protection Status